Adres: Łętowe 238, 34-733 Mszana Górna

tel/fax: 18 3315204 e-mail: spletowe@wp.pl

"Z MOJEJ GMINY
NA WYŻYNY"

Gmina Mszana Dolna realizuje projekt "Z mojej Gminy na wyżyny!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 006 421,23 zł. Projekt jest realizowany w 7 szkołach podstawowych na terenie Gminy Mszana Dolna tj:

◦ Nr 1 w Kasince Małej,
◦ Nr 1 w Mszanie Górnej,
◦ w Rabie Niżnej,
◦ w Olszówce,
◦ w Łostówce,
◦ Nr 2 w Lubomierzu
◦ w Łętowem,

Realizacja projektu przypada na lata 2009-2011, zaś ogólnym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, poprzez podniesienie ich poziomu wiedzy i umiejętności. Kształtowane w ten sposób odpowiednie postawy, pomogą w lepszym przygotowaniu się do następnego etapu edukacji, a w przyszłości podniosą ich szansę na rynku pracy. Dzięki dodatkowym zajęciom dzieci rozwijają swoją wiedzę i umiejętności oraz zainteresowania. Ważne jest także podniesienie motywacji do nauki i zwiększenie pewności siebie. Grupę docelową w projekcie stanowią uczniowie szkół podstawowych, Zakres wsparcia przeznaczony jest na zajęcia: kształcenie zintegrowane (kl.1-3), języka polskiego (kl.4-6), matematyki (kl.4-6), logopedyczne (kl.1-3), dla uczniów z dysgrafią i dysleksją (kl.4-6), indywidualne konsultacje pedagogiczno-psychologiczne (kl.1-6); oraz zajęcia z zakresu ICT-Internet, mediów, przedsiębiorczości, ekologii, języka angielskiego jak również warsztatu edukacyjno-zawodowe "moja pasja-moja szansa, gimnazjum – co wtedy?". Ponadto w ramach każdego działania uczniowie zostali wyposażeni w komplet dydaktyczny, materiały biurowe. Przewidziano także konkursy z cennymi nagrodami oraz wycieczki!

W ramach projektu do szkół, w których prowadzone są zajęcia zakupiono: oprogramowania logopedyczne, kamery cyfrowe, aparaty cyfrowe, laptopy, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, magnetyczne tablice edukacyjne oraz wiele potrzebnych a zarazem niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć. Z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu skorzystali także uczniowie biorący udział w zajęciach, którzy otrzymali: słowniki ortograficzne, komplety ćwiczeń oraz podręczniki na zajęcia z dysgrafii i dysleksji, słowniki polsko-angielskie oraz ćwiczenia i podręcznik na zajęcia z filologii, książki oraz gry na zajęcia z ekologii.

W ramach zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych uczniowie mieli możliwość wyjazdu na wycieczki. Była to dla nich świetna rozrywka a także możliwość poznania nowych miejsc. W lutym br. uczniowie uczęszczający na zajęcia w ramach " Super Informatyk" wybrali się do Niedzicy. Celem wycieczki było zapoznanie się z dzialnością firmy technologicznej jaką jest Elektrownia Wodna w Niedzicy. Bardzo duże wrażenie wywarło na dzieciach zwiedzanie zapory, a szczególnie przejście korytarzem przebiegającym pod zaporą, 50 m poniżej tafli Jeziora Czorsztyńskiego. Mnóstwo emocji dostarczyła także wędrówka galerią kontrolną. Uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem słuchali przewodnika, który tłumaczył im zasady funkcjonowania elektrowni oraz urządzeń, które się w niej znajdują. Dzieci po raz pierwszy mogły zobaczyć tyle ciekawych urządzeń, chociaż funkcjonowanie niektórych było dla nich niezrozumiałe. Po długotrwałym spacerze po elektrowni wodnej zaproszono dzieci na obiad. Z wycieczki wszyscy wrócili zadowoleni i zafascynowani osiągnięciami dzisiejszej techniki.

Kolejny wyjazd organizowany w ramach projektu dla dzieci biorących udział w projekcie odbył się w marcu br. do studia TV w ramach zajęć " Super Dziennikarz". Uczniowie zwiedzili studio Telewizji Polskiej "Na Krzemionkach", gdzie podpatrywali pracę krakowskich dziennikarzy. Mogli obejrzeć sprzęt telewizyjny używany do produkcji programów w krakowskiej telewizji, takie jak kamery czy ogromne ilości reflektorów i świateł. Byli również w pomieszczeniach w, których kręci się takie programy telewizyjne jak: " Kundel bury i kocury", "Kronika " oraz "Młodzież Contra ". Młodzież zwiedziła również wzgórze Wawelskie. Kraków pożegnali wspomnieniami z przeżytych i zapamiętanych chwil.

W kwietniu br. uczniowie biorący udział w zajęciach "Super ekolog" mieli możliwość wyjazdu do firmy recyklingowej , którą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) Barycz koło Krakowa. Uczniowie dowiedzieli się jak powinni sortować odpady oraz co powinni robić ze śmieciami. Zobaczyli także jak wygląda składowisko odpadów komunalnych oraz kompostownia.

Ostatnią wycieczką realizowaną w trakcie roku szkolnego 2009/10 był wyjazd do prężnie działającej firmy w ramach zajęć "Super biznesmen". Firma tą okazały się Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel". Niezapomniane wrażenia, nowoczesny zakład, prężnie rozwijający się.

Każdy wyjazd organizowany w ramach projektu przyniósł dzieciom ogromną satysfakcję, umożliwił poznanie ciekawych miejsc a także pogłębił ich zainteresowania oraz wiedzę. Z każdej wycieczki przywieźli do domu prezenty, które otrzymali od osób reprezentujących poszczególne miejsca.

Na zakończenie realizacji pierwszego etapu projektu zaplanowano w czerwcu 2010 r przeprowadzenie konkursów międzyszkolnych. Konkurs dotyczyć będzie zajęć z : ICT-Internet, mediów, przedsiębiorczości, ekologii, języka angielskiego. Każda szkoła odpowiednio przygotowuje na konkurs produkty powstałe w ramach realizowanych zajęć tj: strona internetowa o projekcie i o szkole, opracowanie szkolnych systemów oszczędzania pieniędzy, mini- albumy pn. "Zagrożenia ekologiczne w Gminie" oraz stworzenie sztuki teatralnej w języku angielskim. Przygotowanie do konkursu wymaga nie lada wysiłku, ale czekają na nich bardzo cenne nagrody! Oprócz tego zostanie wyłonionych także 20 uczniów osiągających największe postępy w nauce spośród tych, którzy uczęszczają na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne. Na nich również czekają wspaniałe nagrody.

autor: Ewa Tram

ruiny zamku w Dobczycach

Grupa dzieci uczestniczących w zajęciach Super Informatyk

prezenty z zakładów WAWEL

Super biznesmen - Zakłady Przemusłu Cukierniczego WAWEL

Super dziennikarz - wyjazd do TVP na Krzemionkach

Źródło:
Urząd Gminy Mszana Dolna – archiwum

O PROJEKCIE W TV28

LINKI
Copyright © 2012 - 2013 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, by Melania Filipiak & Władysława Kozyra
All rights reserved