Adres: Łętowe 238, 34-733 Mszana Górna

tel/fax: 18 3315204 e-mail: spletowe@wp.pl
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Lp. Nauczyciel Rodzaj zajęć Klasa Czas Dzień i godziny zajęć
1. mgr Anna Bielak zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - j. angielski VI 45 min poniedziałek
1340 1425
zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia - j.angielski
VI 45 min środa
1340 1425
2. mgr Agata Florek zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - j. polski VI 45 min czwartek
1340 1425
zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia -
j. polski
V 45 min piątek
800 845
3. mgr Agnieszka Górni zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze I, III 45 min wtorek
1150 1235
zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia - kółko plastyczne
I 45 min czwartek
1150 1235
4. mgr Mirosława Jarosz zajęcia dydaktyczno-wyrónawcze II 45 min środa
1150 1235
zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia - zajęcia sportowe
II, III 45 min wtorek
1150 1235
5. mgr Władysława Kozyra -
mgr Anna Dolińska (zastępstwo)
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - matematyka VI 45 min wtorek
1340 1425
6. mgr inż. Małgorzata Kuziel zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia - kółko informatyczne
III 45 min wtorek
1150 1235
7. Ks. mgr Marcin Libera zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia - kółko biblijne
V 45 min środa
1340 1425
8. mgr Maciej Potaczek zajęcia SKS V-VI 45 min poniedziałek
1340 1425
zajęcia UKS V-VI 45 min środa
1340 1425
9. mgr Monika Zięba zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia - kółko plastyczne
V 45 min poniedziałek
800 845
LINKI
Copyright © 2012 - 2013 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, by Melania Filipiak & Władysława Kozyra
All rights reserved